08 marca 2011

Wątroba - mostek kapitański naszego układu.

watroba centrum dowodzenia
 Najważniejszy narząd odpowiedzialny za nasz układ, bowiem odbywa się główna przemiana białek, węglowodanów i tłuszczów. W komórkach wątroby znajdują się najliczniejsze, w porównaniu z komórkami innych narządów, enzymy. Komórki wątrobowe są stale zagrożone niedotlenieniem, ponieważ tylko 25% krwi przepływającej przez wątrobę stanowi krew tętnicza. Niedotlenienie wątroby powstaje wskutek: zmniejszonego przepływu krwi przez wątrobę (wstrząs, krwotok, niewydolność krążenia), oddychania powietrzem o małej zawartości tlenu (w górach), zwiększenie procesów metabolicznych w wątrobie (np. nadczynność tarczycy). Skład chemiczny wątroby oraz jej wielkość w dużym stopniu zależą od sposobu odżywiania.

Zdrowie. Woda - niezwykłe zjawisko i tajemnicza substancja.

krople wody (rosa)?
 Hipokrates, ojciec medycyny, powiedział: ".Nie możemy pojąć prawdy o organizmie człowieka, bez wiedzy o całości wszechrzeczy". Tym samym poznanie ciała, będącego elementem określonej struktury, jest możliwe przede wszystkim przez poznanie całości owej struktury. Przykładowo: energia Słońca przenoszona jest na organizmy ludzi za pośrednictwem składników powietrza, gleby, wody i łańcucha żywieniowego człowieka, a w następnej kolejności przez przewód pokarmowy. Tak samo rzecz ma się z energią Księżyca. która jest przenoszona głównie przez wodę. Woda to najbardziej tajemnicza substancją w Kosmosie. Jest tak powszechna, że niemal nie zdajemy sobie sprawy z tej obecności, mimo że otacza nas ze wszystkich stron. Jest nad nami (chmury), pod nami (wody gruntowe, pokłady geotermiczne, podziemne rzeki, jeziora i strumienie), przed nami (stawy, rzeki, morza, oceany).

Lineye.pl